Obchodní podmínky

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění marketingových akcí stanice Golf Channel (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

Golf Channel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty Golf Channelu dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

Svým souhlasem udělujete svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti ATV s.r.o., se sídlem Velvarská 1626/45, Praha 6, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.