Joaquin Niemann (Foto: Getty Images)

Dva turnaje DP World Tour v Austrálii a v Africe, dva vítězové z LIV Golf

Foto: GettyImages