Patrick Reed

Na Patricka Reeda se na Presidents Cupu bučelo a pokřikovalo